Bireysel Terapi Hizmeti

Bireyler, gündelik yaşamlarının herhangi bir anında problemler yaşayabilmekte, bu problemler bedenî ve ruhî dengelerini bozucu etkenlerle karşı karşıya kalıp uyumsuzluk yaşayabilmektedirler.

Bozulan ruhsal durumlarının düzeltilmesi için uzman yardımı almak amacıyla psikologlara başvuran sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Bireysel terapi, uzmanın danışanla birebir çalışması şeklinde olmaktadır. Psikoterapide asıl amaç; rahatlatmak, neşelendirmek, onay vermek değildir.Beraberce üzülmek veya kişinin üretemediği çözümü doğrudan dayatmakda değildir.

Amaç, danışanda var olan problemleri öncelikle ortaya çıkartmak ve hafifletmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve somut bir sonuç alabilmek için öncelikle detaylı bir bilgi alınması gerekmektedir. Bunun için psikolog ile danışan arasında güvenin oluşması esastır.

Bireysel Terapinin Amaçları

 • Bireyin duygusal zorluklarının üstesinden gelmesini sağlamak.
 • Var olan problemler karşısında davranış ve tutum değişikliği kazandırmak.
 • Bireyin, ailesiyle ve diğer bireylerle olan ilişkilerini düzenlemesini sağlamak.
 • Hayatına ve geleceğine yönelik önemli kararlar almasına yardımcı olmak.
 • Danışanın kendine olan özsaygı ve güveninin artmasına yardımcı olmak.
 • Kendi kendisinin, sorunlarıyla başa çıkabilmesini sağlamak.

Bireysel Terapi Kimlere Yardımcı Olur

 • Mevcut var olan problemlerini başkalarının yanında konuşmaktan çekinen danışanlar
 • Bireysel yardım almak isteyen herkes.

Terapi uygulanırken bir takım teknikler uygulanır. Bunlar;

 • Müzik terapi, terapi yöntemlerinden biridir ve son derece önemlidir. Müzik insanoğlunun duygularını açığa çıkardığı herkes tarafından bilinir. Tedavide duygu, düşünce ve davranışların kontrolünü sağlama ile ilgili yararlı bir araç özelliği taşır.
 • Nefes egzersizleri ile yapılan terapiler.
 • Sanat terapisi de sık kullanılan bir terapi tekniğidir. Bu terapide, bireyin duygu ve düşünceleri kullanılan sanat tekniği aracılığıyla açığa çıkması sağlanarak terapist elde ettiği verileri terapi sürecinde kullanır.

Bireysel danışmanlık yapmak demek, kişinin kendi iç dünyasına yeniden keşif amaçlı bir yolculuktur. Hayata ve sorunlara farklı pencerelerden bakabilmeye yardımcı olmaktır. Kişisel bir farkındalık kazanmak için yapılan bir çalışmadır. Kişinin iç dünyası ile dış dünyasını birleştirip bir ahenge kavuşması için yapılan profesyonel bir yardımdır.

Bireysel terapide danışan, içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz ederek mevcut problemlerine farklı pencerelerden bakabilme, sorununu daha gerçekçi bir şekilde anlama becerilerini geliştirir. Psikolog, danışanın geliştirdiği bu becerilerini, var olan problemlerinin çözümünde ve farklı seçenekler geliştirmesinde ve kullanmasına kılavuzluk eder.

Kişi, kendi içine yaptığı yolculuğun neticesinde farkındalığı artarak hayatının kontrolünü eline almaya hazır hale gelir. Bireysel terapinin nihai hedefi de; çeşitli sebeplerle kişide oluşan psikolojik problemlerin giderilmesini sağlayarak, kişinin daha doyumlu ve mutlu bir yaşam yolculuğu sürmesi için ufkunu açmaktır.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM