İlişki Analizi Hizmeti

Birçok konu üzerinde dijital pazarlama çalışmaları yapıldığından dolayı herkesin ihtiyacı farklı olabiliyor. İhtiyaçlara göre yapılacak olan çalışmanın seçimi tecrübe isteyen bir durumdur. Ancak genel olarak dijital pazarlamada kullanılan istatistik çalışmaları ile yapılan araştırmaların nasıl analiz edileceğini gösteren çalışmalardır.

Dijital pazarlama analizinde, yapılan anket çalışmalarındaki soruların ve cevapların düzenlenmesine yönelik bir veri seti ile çalışılır ki net sonucalar ortaya konulsun. Veri setlerinin sade hale getirilmesi için 5 temel istatiksel analiz tipi kullanılmaktadır. Bunlarda biri de ilişki analizidir.

İlişki Analizi, değişkenler arasındaki sistematik ilişkileri belirlemek için kullanılan bir analiz yöntemidir. İlişki analizi, iki değişken arasındaki ilişkiyi tespit eden ilgileşim ve çapraz tablolama gibi istatiksel analizleri kapsar ve reklamı yapılan markanın satın alma niyeti ile o reklamın hatırlanma oranı arasındaki ilişki nedir? Sorusunu cevaplar.

Satış gücü eğitim giderleri ile satış gücü performansı arasında pozitif bir ilişki var mıdır yok mudur? Bir siteye ait olan trafik skoru ile satış artışları arasındaki ilişki nedir? Gibi sorulara cevap vermek için kullanılan çok amaçlı bir yöntemdir.

İlişki Analizi Nerelerde Kullanılmaktadır?

Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren ilişki analizi, değişken arasındaki ilişki miktarı, ikili ya da basit korelasyondenilen korelasyon teknikleriyle hesaplanılmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenin iki ya da daha çok değişken ile olan ilişkisine çoklu korelasyon tekniği ile hesaplanırken. Bu değişkenlerden birinin sabitlenerek diğer değişkenler ile olan ilişkisine ise kısmi korelasyon teknikleriyle hesaplanılmaktadır.

Örneğin, Öğrencilerin okul öncesi eğitime başlama yaşları (ay olarak) ile birinci sınıf başarısı arasındaki ilişkiyi hesaplamak.

Öğrencilerin istatistik başarı puanları ile istatistiğe yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi kurmak. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerarasındaki ilişki, korelasyon katsayısı ile hesaplanılmaktadır. Hangi korelasyon katsayısının kullanılacağı ise;

  • Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin hangi ölçek düzeyinde ölçüldüğüne,
  • Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sürekli veya süreksiz olmalarına,
  • Verilerin doğrusal olup olmamasına göre değişmektedir.
Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM