Kişilik Analizi Hizmeti

Kişilik analizi ve kullanım amaçlarından önce kişilik kavramının ne ifade ettiğini bilmemiz gerekir. Kişilik insanın bütün yeteneklerini, ilgilerini, konuşma tarzını, tavırlarını, çevresine uyum biçimini, yorumlarını ve bütün bunların oluşturduğu uyumlu bütünlüğü temsil eder.

Bu bakımdan bir insanı diğer insanlardan ayıran, farklı yapan, insanı kendisi kılan bütün özellikleri içermesidir. Kişilik sübjektif ve objektif özellikleri içerir. Kişilik sübjektif ve objektif görünüşlerinin bütünlüğüdür. Mizaç (huy) ve karakter kavramları kişiliği oluşturan önemli etmenlerdir.

Kişilik Analizi ve Kullanım Alanları

Kişilik, bir bireyin çocukluk çağından itibaren gelişen birçok faktörü içeren karmaşık bir yapıdır. Kişilik gelişiminde genetik, çevresel ve sosyal birçok faktör bir arada etkili olur, yalnızca tek bir etkene bağlı olarak gelişmez. Bu nedenle kişiliği ölçmek için geliştirilen kişilik analizlerinin bu zengin ve karmaşık yapıyı doğru analiz edebilecek seviyede olmaları gerekir.

Kişilik analizleri objektif testler ve projektif testler olarak ikiye ayrılır. Günümüzde en çok kullanılan kişilik analizleri objektif testlerdir. Objektif kişilik testleri arasında uygulamada en çok tercih edilen testler; Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-  (MMPI), 16PF Kişilik Envanteri, Beck Depresyon Ölçeği testleridir. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri 566 sorudan, 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşur. Ortalama 60 ile 90 dakika arasında sürer. 16 yaş üzeri kişilerin psikolojik durumlarını tespit eder. Standart bir puan ve yorumlama şekli vardır.

Klinik amaçlarla kullanılır. Kâğıt kalem testi olarak da bilinir. Kesinlikle deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.Beck Depresyon Envanteri Testi kısa ve hızlı bir şekilde kişinin depresif durumunu ölçmek için klinisyenlerce sıklıkla kullanılır. 16PF Kişilik Envanteri Bu döküm daha çok iş alınacak olan personel seçimlerinde, yönetim ve takım oluşturma, kariyer yönetimi, bireysel ve çiftlerin danışmanlıklarında kullanılır.

Kağıt, kalem ile uygulanabildiği gibi grupça ve online olarak da uygulanabilmektedir. Projektif testlerde en yoğun kullanılan Rorschach Mürekkep Testidir. Test psikologun kişiye üzerinde 5 siyah beyaz ve 5 renkli mürekkep lekesi olan kartları göstererek kişinin gördüğü şekilleri yorumlamasını istemesi ile olur. Bireyin duygu durumları, algılama, temel ihtiyaç, çatışma, genel eğilimleri, kişilik özellikleri gibi bireylerin kişilik yapısı hakkında detaylı bilgi verir. Klinik amaçla kullanılır.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM