Parapsikoloji Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Para” kelimesi Yunanca “bilinenin ötesinde bilinmeyen” anlamına gelmektedir. Psikoloji ise davranış bilimidir. Fransızca iki kavramın birleştirilmesi ile ortaya çıkan Parapsikoloji; genel anlamda insanın olağanüstü yeteneklerinin ve ruhsal gücünün araştırılması, incelenmesi anlamına gelmektedir. Günümüzde çok fazla ilgi görmemesinin nedeni, yapılan çalışmaların sınırlı kalmasından kaynaklanır.

“Loji” bilim demektir, fakat parapsikolojiyi bilim olarak nitelendiremeyiz. Çünkü tanımında da ifade edildiği gibi olağanüstü ve ruhsal güç kavramları deney ve gözlemle kesin sonuç ortaya koyamaz. Fakat merkezde insanın olduğu birçok çalışma telepati, medyumluk, hipnoz gibi konular üzerinde yapılmıştır. Bu ve benzeri çalışmaların geneli parapsikolojiolarak nitelendirilmektedir.

Uygulanma şekillerine bakıldığında parapsikolojinin çok eski zamanlardan beri uygulandığı görülmektedir. Yoga, telepati, telekinezi gibi olaylara rastlamak mümkündür. Parapsikolojinin en belirgin özelliklerine Hint ve Çin medeniyetlerinde rastlamak mümkündür. Günümüzde de parapsikolojiközelliklere sahip insanlar bulunmaktadır.Temeli insan ruhundaki bazı manevi mekanizmaların kullanılmasına dayanmaktadır. Bu sayede insan ruhunun sahip olduğu manevi mekanizmayı keşfederek telepati ve düşünce okuma gibi özelliklere sahip olabilmektedir.

Parapsikoloji yöntemlerinden bahsedecek olursak;

İnsan ruhu insanın kavrayamadığı ve bilmediği birçok özelliği barındırmaktadır. Örneğin: İnsanlar;

  • Telepati, başkasının zihninden geçenleri okuyabilme yöntemi olup,çoğumuzun yaşadığı bir olaydır. Bir ortamda konuşurken bir kişiden bahsediyorsak, bahsettiğimiz kişinin aniden bulunduğumuz ortama gelmesidir. Başka bir örnek verecek olursak; tam dilimizin ucunda olan ve söylemek istediğimiz şeyi karşı tarafa söylemeye fırsat kalmadan karşımızdakinin bizden önce söylemesidir.
  • Durugörü adı verilen yöntemle dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olayı tıpkı televizyondan seyreder gibi görebilmektedir. İnsan ruhu zamana bağlı değildir.Bu nedenle geçmişi ve geleceği dini sınırlar içerisinde görebilmektedir. Bazı kişiler yakın geleceğimiz hakkında bize bilgiler verebilmektedir.Bu kişiler sahip olduğu ruhi özelliklerini kullanabilmektedir. İnsanlar aslında inanılmaz şeyleri yapabilmektedir. Ancak bu kabiliyetlere sahip insan sayısı çok azdır. Bu nedenle bu insanlar toplum içerisinde diğerlerine göre farklı bir konumda bulunurlar.
  • Telekinezi; bir cismin uzaktan hareket ettirilmesi veya şeklinin değiştirilmesidir.

Örneğin, bazen ekranlarda tanık olabileceğimiz çatal, kaşık gibi cisimleri bakarak bükme gösterileri, telekinezinin en bilinen uygulamalarıdır. Ayrıca halk arasında “nazar değmesi” olarak bilinen olayın da telekineziyle dolaylı bir ilişkisi vardır. Üzerine bakışlar yönelen kişi ya da hayvan bundan etkilenebilmekte, bu durumun neticesinde hastalanabilmektedir.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM