Yıllık Danışmanlık Hizmeti

Firmalar ayakta kalmak, uzun yıllar hizmet edebilmek için, her bir alanda planlamalarını yıllık yapmak zorundadırlar. Profesyonel anlamda planlamaları yaparken, danışmanlık alanında uzmanlaşmış firmalardan destek alan firmalar olduğu gibi yine bu alanda uzman personellere istihdam sağlamaktadırlar.

Danışmanlık hizmeti; firmaların, daha kârlı ve güvenli şekilde ilerlemeleri için aldıkları öneri ve yönlendirmelerin genelini kapsayan bir sektördür. Özel bir alanda uzmanlaşmış kişilerin verdiği danışmanlık, yapılacak planlama ile;hizmeti alan kişilere verilen bilgi, tecrübe ve deneyim ile belirli bir süre içerisinde iş tarifine uygun bilgi aktarımıdır.

Danışmanlık hizmetinde önemli olan nokta; danışmanlık yapacak kişilerin, iş kapsamında yetkili ve de tarafsız olmasıdır. Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yapılan danışmanlık hizmeti, kurum ve kuruluşun ilke ve çıkarlarını gözeterek yapılan bir faaliyettir.

Yıllık danışmanlık kapsamında herhangi bir iş için tecrübe ve deneyim sahibi olunan kişilerden plan ve program alarak yıllık bir çalışma düzeni oluşturmaktır.

Yıllık Danışmanlık Hizmetinde Neler Vardır?

  • Yol gösterici, yönlendiriciplânlar hazırlar.
  • Önerilen programlar çerçevesinde verimli bir yol haritası çizer.
  • Uzmanı olunan konuda,hizmet içi eğitimlerle çalışanlara bilgi ve tecrübelerini aktararak bilgilenmelerini sağlar.
  • Farklı ve yenilik gerektiren hususlarda özgün fikirler sunar.
  • Sunulan fikirlerde yol gösterici temel taşları saptar.
  • Danışman olan kişi danışmalık alan kişinin kararlarına saygı göstererek program hazırlar ve asla karar aşamasında danışmanlık ala kişiye müdahale etmez.

Yıllık danışmanlık kapsamında alınan danışmanlık hizmeti daha verimli bir yol izlenmesi için sağlanan adımların temel yapı taşlarını oluşturur. Fikir noktasında çok sayıda yeni fikir ve genel durum değerlendirmelerinin yapıldığı danışmanlıklarda esas olan, yeni ve özgün şekilde yaklaşımlar geliştirerek danışmanlık hizmeti alan kişinin ufkunu geliştirmek ve bilgi, deneyim ve tecrübe aktarımı sayesinde danışmanlık alan kişiyi yeterli bir donanım kazandırmaktır.

Yıllık danışmanlık hizmetlerinde bilgi ve tecrübelerini uzmanlaştığı alana dair her şeyi danışmanlık hizmeti alan kişiye aktaran danışman, hizmeti alan kişide bir zorunluluk oluşturmamaktadır. Danışmanlık hizmeti alan kişi karar verme aşamasından önce danışman ile her detayı gözden geçirerek karar aşamasında yalnızdır.

Yıllık danışmanlıkta danışman, tarafsızlık ilkesi gereğince danışmanlığını yaptığı kişiyi ya da firmayı koruma altına almaktadır. Kişi ya da kurumun çıkarları ve geleceği için çalışmakta, bilgi ve deneyimlerini bunun üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Kurum ve kuruluşa ait teknik bilgileri etiklik ve gizlilik çerçevesinde firma haricinde bir başka kişi ile paylaşmamalıdır.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM